Garantiordning

Dette kan blive dit næste garantibevis, og det er kun dig der bestemmer hvornår det skal udfyldes og underskrives.

Amlin

Forsikringsselskab

Ejendomme – Ingeniørarbejde – Produktansvar – Følgerisici

10 ÅRS BRUGSGARANTI

Reference nr: ……….

FINN LARSEN TAGMATERIALER A/S
Plastvænget 15-19
DK 9560 Hadsund
Erklærer hermed at de leverede fugtisolerings membran(er) af typerne:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

dækkes af en garanti under forsikringspolicen underskrevet af AMLIN CORPORATE INSURANCE med policenummer 99.075.401 (Brugsgaranti) og 99.517.194 (Produktansvar – Følgerisici)

EJENDOMMENS EJER: ………………………………………….
Adresse: ………………………………………….
………………………………………….
EJENDOMMENS BELIGGENHED: ………………………………………….
Adresse: ………………………………………….
………………………………………….
TAGDÆKNINGSFIRMA: ………………………………………….
Adresse: ………………………………………….
………………………………………….
OVERFLADE: ……….. M²
LEVERINGSDATO TAGDÆKNING: .. / .. / ….
GARANTIPERIODE: Fra .. / .. / …. Til .. / .. / ….
Opstillet i to eksemplarer i Hadsund, Danmark – dato: .. / .. / …..

FINN LARSEN
Administrerende Direktør
Tlf : 98571100 – Fax : 9857 4866 – Email: flarsen@email.dk

AMLIN
Forsikringsselskab
Ejendomme – Ingeniørarbejde –Produktansvar- Følgerisici

De nævnte forsikringspolicer forsikrer mod fabrikations- og brugsdefekter på materialer produceret af NV De Boer for en periode på 10 år, uden bemærkninger fra den dag hvor tagdækningsarbejdet leveres, og senest 2 måneder efter arbejdets færdiggørelse.

Forsikringssummen er 4.650.000 Dkr. (625.000 Euro), hvilket dækker refundering af produktfejl, installationsomkostninger, inklusiv eventuelt stillads og eventuel fjernelse og geninstallering af det defekte produkt. Det dækker alle materialeudgifter, lønninger og andre relaterede udgiftsposter i forbindelse med restaurering af det forsikrede tag til dets oprindelige tilstand.

Der er også en dækning af følgerisici – produktansvar på 18.750.000 Dkr. (2.500.000 euro).

Denne forsikringssum dækker kropskvæstelser, skade på ejendomme, og ikke-materielle følgeskader forårsaget af fabrikations- og brugsdefekter med loftslækage som resultat.

Der er ikke tale om gradvis aftrapning over 10-års-perioden.

Garantien er begrænset til fabrikations- og brugsfejl, som resulterer i at taget lækker (ikke er vandtæt). Garantien dækker ikke overfladens æstetiske udseende, revner, gemte defekter i bygnings- eller tagkonstruktionen.

Vandisoleringsproblemer grundet mekaniske årsager, gennemtrængning eller forstyrrelser forårsaget af fremmedobjekter, kemisk nedbrydning forårsaget af produkter som ikke er bestandige over for bituminøse membraner, rengøring med upassende produkter eller redskaber, brand, lynnedslag, vedvarende stagnerende vand p.g.a. dårlig hældning, o.l.… er ikke dækket af garantien.

Denne garanti mister sin gyldighed, hvis taget repareres af tredjeparter, eller hvis det vurderes, at der er tale om mangel på almindelig vedligeholdelse.

Garantien dækker materialer produceret af Nv De Boer i et godkendt applikationssystem.

Samtlige tagdækningsmembranlag skal være fremstillet af Nv De Boer.

Garantien dækker de bituminøse membraner, og tager ikke højde for

tagdækningsisolationen og andre detaljer som f.eks. tagrender, loftsvinduer o.s.v.

I tilfælde af lækage skal kunden informere os inden 10 dage efter at skaden (d.v.s. vandindtrængningen eller –skaden) er konstateret, og dette i form af et anbefalet brev sendt til vores kontor. Ejeren/brugeren af ejendommen skal assistere i forbindelse med undersøgelsen af sagen med henblik på at løse problemet.

I tilfælde af retssager er domstolen i Danmark beføjet.

Tagdækningsentreprenøren har en selvrisiko på 7500 Dkr. (1000 euro), og ejeren af bygningen har en selvrisiko på 2500 Dkr. (335 euro).

Alle parter, d.v.s. fabrikanten, materialeleverandøren og tagdækningsentreprenøren skal betale hele beløbet.

Garantien træder i kraft når præmien er betalt.​​​

Horsensegnens Tagdækning